IMG_0878_edited.jpg

Medlemmer

Stars of life.bmp

Alle medlemmer i Medic Team er engagerede
og 
topmotiverede frivillige, der brænder for at
gøre en indsats for at hjælpe dér, hvor der er 
brug for at yde førstehjælp

Alle medlemmer i Medic Team er frivillige, engagerede og indgående interesserede i arbejdet med førstehjælp og præhospitale opgaver.

Alle i teamet gennemfører kontinuerligt vedligeholdelsesuddannelse i alle de opgaver, vi kan blive stillet overfor på vores indsatser. Vi træner løbende i  håndtering i alle former for skader og akut sygdom, som enten skal håndteres på stedet eller stabiliseres til videre behandling på hospital eller lægevagt.